Werkwijze

Intake gesprek

De patiënt komt bij aanvang even langs in de praktijk. Hier wordt verdere uitleg gegeven over de aanvraag, terugbetaling, verwachtingen van de therapie, verder verloop van de therapie,… Indien het gaat om een stoornis waarbij een terugbetaling van de mutualiteit voorzien is, krijgt u de documenten mee voor de geneesheer-specialist.

Aanvraag

Indien het gaat om een stoornis die terugbetaalbaar is, dient u een afspraak te maken met een geneesheer-specialist. Deze ondertekent het document die u meekreeg. Met deze documenten kunnen we het onderzoek starten.

Onderzoek

Afhankelijk van de stoornis wordt een onderzoek afgenomen. Op basis van dit onderzoek wordt een verslag opgemaakt. Daarna worden de ouders uitgenodigd om de testresultaten verder uit te leggen.

Goedkeuring

Na de goedkeuring te hebben ontvangen van de mutualiteit kan de logopedie van start gaan. Het aantal therapieën is afhankelijk van de stoornis en van de patiënt.