Taak van de logopediste

De meesten denken bij het woord ‘logopedie’ aan problemen met de spraak. Dit noemen we articulatiestoornissen, maar dit is slechts één aspect van het takenpakket. Logopedie betekent letterlijk ‘opvoeden van het gesproken woord’ (~ Grieks: logos = gesproken woord + paidein = opvoeden).

De logopedist houdt zich echter bezig met verschillende aspecten van ‘ het woord’:

  • Preventief advies
  • Onderzoek
  • Behandeling
  • Begeleiding

En dit op verschillende domeinen:

Leerstoornissen

Je maakt je zorgen om je kind in de klas. Dit kan zich situeren op verschillende vlakken. Als logopediste behandelen wij zowel lezen, spelling als rekenen. Hierbij wordt een nauwe samenwerking met de leerkracht en de zorg op school beoogd.

Stemstoornissen:

U bent hees of kan niet het gewenste stemvolume produceren. Mensen die beroepsmatig spreken hebben hier vaak mee te kampen, zoals, leerkrachten, kleuterleidsters,….

Ook kinderen kunnen te maken hebben met stemproblemen. Bij deze therapieën wordt de persoon in zijn geheel bekeken. De therapie wordt afgestemd op maat.

Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen

Wanneer u bij uw kind opmerkt dat de taalontwikkeling niet verloopt zoals bij klasgenootjes of zoals bij broertjes of zusjes, kan er sprake zijn van een taal- of spraakontwikkelingsstoornis. Na uitgebreid onderzoek en na overleg met de school, wordt een behandelingsplan op maat van uw kind opgesteld.

Articulatiestoornissen

Bij een logopediste kunt u terecht voor de behandeling van een articulatiestoornis. Dit kan gaan om een onduidelijke s-klank, het aanleren van de /r/ bij kinderen,….

Articulatiestoornissen worden behandeld zowel bij kinderen als bij volwassenen.

Afwijkend slikpatroon

Wanneer het slikken niet als een automatisme verloopt, kan de correcte slikact aangeleerd worden bij een logopediste. Ook dit kan zowel behandeld worden bij kinderen als bij volwassenen.

Neurogene stoornissen: afasie, dysartrie, Parkinson, MS,…

De communicatie verloopt niet meer zoals vroeger, dan kan een logopedist u hierbij advies geven en de communicatie terug op gang brengen. Dit is vaak van toepassing bij een stoornis in de hersenen. Zo denken we aan, Parkinson, Multiple Sclerose, Amyotrofe Lateraal Sclerose,…

De therapieën kunnen doorgaan bij de patiënten thuis, in de praktijk of op school.